Live your dream and wear your passion

Lidmaatschap

Het aanmelden van leden gebeurt via het inschrijfformulier dat bij de trainsters te verkrijgen is of hieronder te downloaden is. 

Dit formulier moet uiterlijk de 3e lesingevuld bij de trainsters worden ingeleverd.

BASIS CONTRIBUTIE TURNEN/FREERUNNING

1 uur les

1 1/2 uur les

2 uur les

2 1/2 uur les

3 uur les

Ieder lesuur boven de 3 uur

Ieder lesuur boven de 9 uur

€ 17,00

€ 23,00

€ 28,00

€ 33,00

€ 38,00

€ 6,25 per uur

€ 5,50 per uur

Korting bij meerdere leden uit een gezin:

Inschrijfgeld (eenmalig)

Ieder extra lid uit hetzelfde gezin is geen inschrijfgeld verschuldigd.

€ 10,00

Bondscontributie (onder voorbehoud van wijzigingen door de KNGU)

Leden van 0 t/m 15 jaar

Leden van 16 jaar of ouder

€ 21,40

€ 26,20

De contributie tot 3 uur is per kwartaal (4 termijnen). Resp. September, December, Maart en Juni. Daarboven per maand (12 termijnen). De contributie dient vooraf te worden betaald. Na het twee keer storneren van de contributie wordt bij elke opvolgende stornering 2,50 administratiekosten extra in rekening gebracht.

De bondscontributie wordt elk jaar in een keer in de maand januari, apart van de maandelijkse contributie geìˆncasseerd.

De opzegtermijn voor het beèˆindigen van het lidmaatschap is 2 maanden. De opzegging kan enkel en alleen schriftelijk of per email voor het einde van de maand geschieden bij onze ledenadministratie (ledenadministratie@turnclubpit.nl).

Inschrijformulier

Voor lidmaatschap download hier onder uw inschijfformulier

Vul dit formulier in en stuur deze naar (ledenadministratie@turnclubpit.nl)

waspik november 2016 (application/pdf, 181.4 kB, info)

Download Inschrijfformulier Turnen (application/pdf, 181.4 kB, info)

seattle
(application/pdf, 181.4 kB, info)

Download Inschrijfformulier Freerunning (application/pdf, 181.4 kB, info)

‘If you can dream it, you can do it.’
Live your dream and wear your passion